Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Walka z Goliatem
Autor: Zbigniew Barciński
Cykl katechez
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • analiza i interpretacja treści Pisma Świętego;
  • rozwijanie zainteresowania historią biblijną;
  • budzenie wiary na wzór postaci biblijnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.