Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. III Seksualność, płyta dvd + materiały pomocnic
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Jorge Bergoglio – papieża Franciszka myśli o edukacji
Autor: ks. Mariusz Sztaba
Artykuł archiwalny
Staraniem Domu Wydawniczego „Rafael” z Krakowa pojawiła się na polskim rynku wy­dawniczym książka wywiad z kardynałem Jor- gem Bergogliem, obecnym papieżem Fran- ciszkiem. Publikacja jest zapisem wywiadu, który z kard. Bergogliem przeprowadziło dwo­je argentyńskich dziennikarzy: Francesca Am- brogetti i Sergio Rubin. Książka jest swoistą autobiografią obecnego papieża, urodzonego w Buenos Aires w 1936 roku, w której opowia­da on o kwestiach kluczowych dla Kościoła i świata, ale także o rzeczach bardzo przyziem­nych. Komentatorzy podkreślają, że może być ona dobrą pomocą dla zrozumienia osobowo­ści i intelektu nowego papieża. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.