Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Forum „katechety"

Psychologiczne aspekty niedojrzałości religijnej
Autor: Elżbieta Talik
Artykuł archiwalny
Religijność człowieka jest rzeczywistością złożoną i wielowymiarową, w której wzajemnie przenikają się sfery sacrum i profanum. W perspektywie psychologicznej religijność jawi się jako relacja istniejąca pomiędzy człowiekiem i sacrum, rozumianym jako Bóg osobowy i cała rzeczywistość nadprzyrodzona oraz te elementy rzeczywistości naturalnej, które odnoszą się do sacrum (np. kult, rytuały i przedmioty religijne). Ta relacja może mieć charakter dojrzały lub niedojrzały, a najczęściej znajduje się gdzieś na kontinuum dojrzałości, bowiem religijność człowieka podlega procesom rozwojowym.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.