Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Forum „katechety"

Trudności z chrześcijańską formacją dorosłych
Autor: Kazimierz Misiaszek SDB
Artykuł archiwalny
Na początku należy sprecyzować, że nie wszyscy dorośli wykazują brak zainteresowa­nia własną chrześcijańską formacją. Ci jednak należą do „wybranych” - do elity ludzi bardziej świadomych zarówno potrzeby osobowego i osobowościowego doskonalenia siebie sa­mych, jak i własnej wiary. Należą do grup, ru­chów, małych wspólnot, stowarzyszeń katolic­kich. Odnotowuje się jednak fakt obojętności dużego odsetka ludzi dorosłych wobec kiero­wanej do nich propozycji formacji chrześcijań­skiej. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.