Katecheta 7/2013
Katecheta 7/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Błogosławiony Edmund Bojanowski. W dynamizmie twórczej miłości
Kard. Zenon Grocholewski
KSIĄŻKA
18,00 zł 15,30 zł

RECENZJE

Pakiet edukacyjny do religii dla klasy I liceum i technikum pt. W Kościele
Autor: Andrzej Sobieraj
Seria: Drogi świadków Chrystusa Wydawnictwo WAM, Kraków 2012
Zespół autorów pod kierownictwem
Zbigniewa Marka SJ
Pakiet edukacyjny do religii dla  klasy I liceum i technikum
pt. W Kościele
Seria: Drogi świadków Chrystusa
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012
 
Pakiet edukacyjny zawiera:
 
  • Notes ucznia
  • Podręcznik ucznia (multibook na płycie CD dołączony do notesu ucznia)
  • Podręcznik metodyczny
  • Płytę DVD z pomocami dydaktycznymi (dołączoną do podręcznika metodycznego).
 
            Czas wdrażania założeń nowej Podstawy programowej, a wraz z nią nowych programów nauczania religii, daje zarówno samym autorom, jak i wydawnictwom okazję do przemyśleń, korekt czy też zmian. Okazuje się, że jest to równocześnie dobry moment  na podejmowanie odważnych kroków, może wręcz rewolucyjnych. Kroków na miarę potrzeb Kościoła w XXI wieku. Przykładem tego jest Wydawnictwo WAM. Od wielu dekad należy ono do czołówki wydawnictw katechetycznych. Znakiem firmowym Wydawnictwa WAM jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski programów i podręczników oraz ich praktyczna przydatność, która bardzo ułatwia pracę katechetyczną.
            Pakiet edukacyjny „W Kościele” to kolejna bardzo ciekawa pomoc dydaktyczna. Warto zatem zauważyć innowacyjność tej propozycji Wydawnictwa WAM.
 
Podręcznik metodyczny
            Podręcznik metodyczny zawiera 42 jednostki tematyczne. Rozpoczyna się wstępem przewodniczącego komitetu redakcyjnego. Każda jednostka tematyczna opracowana jest zgodnie ze schematem: 1) cele lekcji (ogólny i operacyjne), 2) działania, 3) struktura jednostki: a) doświadczenie, b) refleksja, c) działanie. Autorzy zrezygnowali ze wstępów teologiczno-historycznych do każdego tematu, które były w poprzednich wydaniach podręczników Wydawnictwa WAM. Pod scenariuszami lekcji umieszczone są materiały pomocnicze. Tworzą je głównie teksty KKK, wypowiedzi papieży, filozofów itp.   Jednostki tematyczne logicznie skonstruowane w swojej strukturze pozwolą katechecie na osiągnięcie celów poszczególnych lekcji. Czasem jednak, a dotyczy to szczególnie młodych i niedoświadczonych nauczycieli, konieczne będzie przygotowanie dodatkowych materiałów (nie wszystkie jednostki tematyczne są zakończone materiałami pomocniczymi), ponieważ niektóre scenariusze zajęć przygotowane są ogólnikowo. Poza tym, pomimo że treści w podręczniku metodycznym w przypadku wielu tematów wystarczy na dwie godziny lekcyjne, niektórym katechetom trudno będzie zrealizować roczny plan pracy dydaktycznej tylko na podstawie pakietu edukacyjnego.
 
Płyta DVD z pomocami multimedialnymi
            Istotną częścią pakietu jest płyta DVD dołączona do podręcznika metodycznego. Zawiera ona imponującą wręcz, ułożoną zgodnie z klasyfikacją tematyczną, ilość materiałów pomocniczych: teksty do czytania i słuchania, krótkie filmy, audycje, zdjęcia oraz prezentacje multimedialne. Płyta jest świetną pomocą dla katechety oraz bardzo dobrym uzupełnieniem tego, czego brakuje w niektórych scenariuszach lekcji w podręczniku metodycznym. Materiały mogą być wykorzystane przy użyciu sprzętu multimedialnego lub tablicy interaktywnej. W podręczniku metodycznym zabrakło jednak wyjaśnienia skrótów MM, MM1 itd., które oznaczają poszczególne materiały pomocnicze z książki lub materiały medialne znajdujące się na płycie. Ten brak może powodować problemy organizacyjne przy przygotowaniu się do zajęć.
 
Podręcznik ucznia – multibook
            Innym istotnym i innowacyjnym (a wręcz rewolucyjnym!!!) elementem pakietu jest płyta CD – multimedialny podręcznik dla ucznia. W menu znajdziemy oprócz pełnej wersji podręcznika aplikację na e-czytniki tekstu. Multibook podzielony jest na działy i jednostki lekcyjne (adekwatnie do podziału obecnego w podręczniku metodycznym). Każdy temat zawiera różnorodne treści: teksty, nagrania (wśród nich prezentacje 42 sylwetki świętych), zdjęcia lub filmy.
            Ten multibook to ciekawy i nowatorski pomysł na podniesienie jakości kształcenia oraz narzędzie motywowania oraz aktywizowania uczniów. Trzeba przyznać, iż zarówno e-podręcznik ucznia, jak i płyta DVD z pomocami dydaktycznymi zawiera bogactwo multimedialnych materiałów metodycznych, z których może skorzystać nauczyciel w procesie dydaktycznym. Dodatkowo odejście od wersji książkowej podręcznika ucznia to działanie Wydawnictwa na rzecz ekologii i ekonomii (oczywiście istnieje możliwość wydruku tekstów). Brawo dla WAM za odwagę!
 
Notes ucznia
            Ostatnią częścią pakietu katechetycznego jest notes ucznia. To również orginalna pomoc dydaktyczna. Notes przygotowany został w formie niewielkiej książki formatu A5. Adekwatny do układu tematycznego innych elementów pakietu jest on w istocie w dużej części wypełnionym już zeszytem ucznia, zawierającym, najważniejsze treści lekcji, sentencje, teksty Pisma Świętego., KKK, wykresy, modlitwy. Ma więc on formę logicznie ułożonych tekstów informacyjnych, refleksyjnych, doradczych, duchowych. W każdej jednostce jest również miejsce na wpisanie własnych uwag i przemyśleń ucznia. Dobrym pomysłem jest pole „Warto‟ z propozycjami książek, wierszy, piosenek i filmów, które mogą być rozszerzeniem lub utrwaleniem tematyki katechez.
 
            Pakiet edukacyjny „W Kościele‟ do nauczania religii dla klasy I liceum i technikum podejmuje wyzwanie, by z jednej strony dbać o wysokie standardy merytoryczne, na poziomie współczesnych wymagań dydaktyczno-wychowawczych, a z drugiej odważnie stawiać krok naprzód, idąc drogą nowoczesnej edukacji. Realizując założenia znowelizowanych dokumentów katechetycznych oraz celów edukacyjnych, zespół autorów połączył dotychczasowe rozwiązania metodyczne z wykorzystaniem środków multimedialnych. Pozwala to realizować program nauczania religii zgodnie z zasadą indywidualizacji procesu dydaktycznego (dobieranie odpowiednich narzędzi edukacyjnych do możliwości uczniów). Poza tym tak bogaty zbiór pomocy daje katechecie możliwość wykazania się dobrą pracą, rozwojem i wiedzą, a uczniowi pozwala na aktywniejsze zaangażowanie się w proces katechetyczno-wychowawczy.
 
Zamówienia: Wydawnictwo WAM, Księgarnia wysyłkowa, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel. 12 62 93 260 261; 12 62 93 447; fax 12 62 93 261, e-mail: zamowienia@wydawnictwowam.pl
 
Andrzej Sobieraj – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, katecheta w szkole ponadgimnazjalnej, wizytator rejonowy nauczycieli religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.