KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jak wyjaśnić nieścisłości w biblijnym opowiadaniu o królu Saulu?
Autor: o. Michał Baranowski
Artykuł archiwalny
Jak to możliwe, że Saul nie znał Dawida po jego walce z Goliatem, podczas gdy Dawid już wcześniej był jego giermkiem i grał w jego domu na cytrze? Dlaczego Saul nagle przestał znać Dawida? (por. 1 Sm 17,55 i 1 Sm 16,19-23)? Jak właściwie zginął król Saul? Popełnił samobójstwo (1 Sm 31,4), czy został zabity przez Amalekitę (2 Sm 1,10)?
Te pytania aż nadto wystarczą, aby umotywować postawione pytanie o nieścisłości w biblijnym opowiadaniu o królu Saulu w Księgach Samuela (1-2 Sm).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.