Katecheta 9/2013
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Konstruowanie scenariuszy katechetycznych
Zbigniew Barciński
KSIĄŻKA
5,00 zł

Metody pracy na lekcji

Tron Łaski w ikonografii Trójcy Świętej. Metoda pracy z obrazem
Autor: Małgorzata Iglewska
Artykuł archiwalny
Aż do późnego średniowiecza, łaciński termin Thronum Gratiae oznaczał ambonę kaznodziei, Dziewicę Maryję lub też sakrament pokuty. W historii sztuki Tron Łaski, jako nazwa typu przedstawienia, po raz pierwszy pojawił się w publikacji Franza-Xavera Krausa (Geschichte der christlichen Kunst), opublikowanej w 1897 r. Dość szybko termin ten przyjęty został na określenie popularnego w sztuce średniowiecznej typu ikonograficznego, złożonego z wizerunku tronującego Boga Ojca z krzyżem pomiędzy nogami. Schemat przedstawienia posiada bardzo złożoną genezę i odwołuje się zarówno do treści eucharystycznych, jak i do wątków soteriologicznych oraz eschatologicznych. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.