Forum „katechety"

Uczyć bogactwem serca
Autor: s. Teresa Kuniszewska
Artykuł archiwalny
W roku wiary, który dobiega swego kresu, chrześcijanin traktujący serio swoją wiarę poszukuje głębszej więzi z samym Bogiem, tak by jego życie owocowało w duchu i prawdzie. Ten kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla siebie. Skoro wiara jest słuchaniem i widzeniem…, to przyjęte słowo staje się odpowiedzią, wyznaniem i w ten sposób rozbrzmiewa dla innych, zachęcając ich, by uwierzyli.” (z encykliki Lumen Fidei nr 37 ).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.