Katecheta 2/2014
Katecheta 2/2014
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Forum „Katechety"

(oprac. red.)
Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Z tego powodu jego przyjęcie winno wspierać odpowiednie przygotowanie. Kościół, podejmując starożytną praktykę chrztu dzieci, jest świadomy odpowiedzialności, jaką nakłada ten sakrament na całą wspólnotę parafialną, a nade wszystko na rodziców oraz chrzestnych.
ks. Mariusz Sztaba
Posynodalna adhortacja apostolska Evangelii gaudium jest dokumentem programowym pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka.
ks. Marek Studenski
„Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji!” (EG 83)
Aleksandra Bałoniak
Pomysł inicjujący projekt edukacyjny „Youcat” na lekcjach religii zrodził się 2 czerwca 2011 roku, podczas promocji polskiej wersji Katechizmu Kościoła katolickiego dla młodych „Youcat” w siedzibie KEP w Warszawie. Po dwóch miesiącach pomysł został przekształcony w projekt. Od samego początku został on bardzo dobrze przyjęty przez przewodniczącego Komisji Wychowania ks. bpa Marka Mendyka oraz ks. abpa Stanisława Gądeckiego, którzy objęli nad nim patronaty.
Hubert Pilarczyk
W ostatnim czasie bardzo wiele można usłyszeć o nowej ewangelizacji. Praktycznie cały ubiegły rok duszpasterski przeminął pod jej hasłem, a dodatkowy wydźwięk i wzmocnienie tematyka ta zyskała dzięki ogłoszeniu przez Benedykta XVI Roku Wiary.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.