„...EXEMPLA TRAHUNT”

Zbigniew Barciński
4 marca 2014 mija 530 lat od śmierci św. Kazimierza – królewicza z rodu Jagiellonów, syna króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, wnuka Władysława Jagiełły.
Joanna Linka
Myśl przewodnia: Pan Bóg mnie zna i wie, czego najbardziej potrzebuję.
Małgorzata Iglewska
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, nazywana Zwiastowaniem NMP lub Zwiastowaniem Anielskim, przypomina o jednej z największych i wyjątkowo frapujących tajemnic w religii chrześcijańskiej: momencie wcielenia Słowa Bożego.
Michał Baranowski OFM Conv
Ta bardzo znana sentencja „Prochem jesteś…” stanowi część wersetu Rdz 3,19. Zbadajmy zatem to powiedzenie w jego starotestamentalnym kontekście i porównajmy je ze znaczeniem przypisywanym mu współcześnie.
Wojciech Żmudziński SJ
Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie powinno być przede wszystkim wspólne świętowanie przy zastawionym przez nas stole, do którego zaproszeni są wszyscy potrzebujący? Jak nauczyć tego naszych podopiecznych?
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.