Katecheta 5/2014
Katecheta 5/2014
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł

Metody pracy na lekcji

Przedstawiam państwu biblijnego bohatera
Autor: Wojciech Żmudziński SJ
Celem proponowanej metody jest utrwalenie wiadomości o postaciach biblijnych, a jednocześnie utożsamienie się z ich doświadczeniem wiary. Skierowana jest ona do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz do gimnazjalistów.
Proponowane przeze mnie zajęcia mogą być zarazem zabawną grą, jak i metodą sprawdzającą wiedzę o biblijnych bohaterach. Najpierw każdy z uczniów losuje jedną kartę spośród przygotowanej wcześniej talii. Na wylosowanej karcie znajduje się odnośnik do fragmentu z Biblii oraz kilka zdań o znanej postaci z Pisma Świętego: Abrahamie, Izaaku, Jakubie, Józefie Egipskim, Mojżeszu, Jozuem, Gedeonie, Samsonie, Esterze, Eliaszu, Jonaszu, Elżbiecie, Marii Magdalenie, Józefie, Maryi, Piotrze, Pawle oraz o innych – w zależności od liczby uczestników i dostępnego czasu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.