Katecheta 1/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

FORUM KATECHETÓW

Marian Pułtuski
W kontekście problemu, który zostały postawiony w tytule niniejszego artykułu, wyjątkowo trafne wydają się uwagi poczynione przez C. S. Lewisa w jego książce Problem cierpienia . Rozważania Lewisa można streścić w następujący sposób: Ewangelia, czyli Dobra Nowina dla ludzi, którzy uważali się za moralnie chorych, była rzeczywiście „dobrą nowiną”, bo obiecywała uzdrowienie z faktycznie doświadczanej i oczywistej niewoli grzechu. Lewis zauważa jednak, iż w czasach współczesnych na tyle zanikło u ludzi poczucie winy i grzechu, że chrześcijaństwo musi najpierw postawić diagnozę, musi stać się niejako „złą nowiną”. Znaczy to, że musi ono najpierw przekonać ludzi, że mają problem, że są do głębi źli i zdeprawowani, by dopiero wtedy móc im zaoferować uzdrowienie.
Natalia Maria Ruman
Jąkanie się (zacinanie się) zaliczane jest do najbardziej przykrych wad wymowy; bardzo utrudnia ono komunikację międzyludzką. Nie rozstrzygnięto dotychczas, czy jest to choroba czy objaw chorobowy, nerwica mowy, syndrom czy niewłaściwe zachowanie werbalne . Zaburzenie rytmu mowy spowodowane jest skurczami mięśniowymi aparatu mowy, do którego zalicza się mięśnie artykulacyjne, fonacyjne i oddechowe.
Aneta Rayzacher-Majewska
W dniach 23 i 24 września 2014 roku Częstochowa była nie tylko duchową stolicą Polski, ale także tętniło w niej serce polskiej katechetyki. Działo się tak za sprawą Stowarzyszenia Katechetyków Polskich (SKP), które w tych dniach w Centrum Duchowości Księży Jezuitów odbywało swoje doroczne sympozjum. Tak jak zapowiedziano w poprzednim roku, temat spotkania brzmiał Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym.
Joanna Borowicz
W dniach 14-15 listopada 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Jego organizatorem był Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, a hasłem przewodnim obrad Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wyzwania. Pośród uczestników konferencji nie zabrakło zarówno teoretyków katechezy, pracujących na co dzień w znaczących ośrodkach naukowych, jak i katechetów praktyków z wielu polskich diecezji. Organizatorzy zaprosili do udziału w sympozjum także wielu znawców podjętego zagadnienia. W gronie prelegentów znaleźli się ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. Dariusz Oko, o. prof. Józef Augustyn oraz prof. Urszula Dudziak i Zbigniew Barciński. Obrady sympozjalne podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył wyzwań dla współczesnego wychowania seksualnego, w drugim poszukiwano priorytetów wychowania seksualnego w kontekście katechezy.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.