KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy biblijni Żydzi uprawiali jakieś sportowe dyscypliny?
Autor: Michał Baranowski OFM Conv
W Piśmie Świętym Starego Testamentu znajdujemy tylko w Księgach Machabejskich kilka informacji na ten temat, w Nowym Testamencie mamy tylko raz wyraźną wypowiedź dotyczącą sportowych ćwiczeń, natomiast kilkakrotnie spotykamy się z używaniem metafor sportowych w odniesieniu do chrześcijańskiego życia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.