dla szkoły ponadgimnazjalnej

Anioł w ikonografii chrześcijańskiej. Metoda pracy z obrazem
Autor: Małgorzata Iglewska
Natura i pochodzenie aniołów. Hierarchia, funkcje i ikonografia aniołów. Symbolika popularnych atrybutów anielskich + Scenariusz lekcji o aniołach.
Wyraz „anioł” wywodzi się z greckiego słowa aggellos – posłaniec, co odpowiada łacińskiemu słowu angelus. Katechizm Kościoła katolickiego w kilku miejscach odwołuje się do istnienia oraz działania aniołów. Najwięcej mówi o nich w punktach 328-336. Anioł nie ma płci, lecz w idealny sposób łączy obydwie natury. Jest on stworzeniem czysto duchowym, mającym rozum i wolną wolę. W Ewangelii św. Mateusza (22,30) Chrystus mówi: „Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie”.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.