Katecheta 11/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Co to jest cyberbullying?
Autor: Anna Zellma
Zjawisko cyberbullying wiąże się wprost z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i związanych z tym sposobów kontaktowania się osób.
„Cyberbullying” jest stosunkowo nowym pojęciem w polskiej literaturze przedmiotu, zaczerpniętym z języka angielskiego. Etymologia tego słowa wywodzi się od angielskiego bull, które to słowo oznacza „terroryzowanie, nękanie, znęcanie się nad słabszym”, oraz członu cyber, odnoszącego się do Internetu, czyli cyberprzestrzeni. Popularyzacja „cyberbullyingu” nastąpiła na początku XXI wieku – pod wpływem programu Dziecko w Sieci, realizowanego pod patronatem fundacji „Dzieci Niczyje”.
Zjawisko cyberbullying wiąże się wprost z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i związanych z tym sposobów kontaktowania się osób. W języku polskim „cyberbullying” często zastępowany jest takimi pojęciami, jak np. „cyberprzemoc”, „cybermobbing”, „e-mobinng”, a niekiedy także terminem „agresja elektroniczna”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.