Katecheta 2/2015
Katecheta 2/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wyjątkowy dzień
Anne-Dauphine Julliand
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

FORUM KATECHETÓW

Tutoring jako metoda pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z religii
Autor: Aneta Baranowska
Czy katecheta może się stać tutorem? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością każdy nauczyciel religii może pracować nad swoim podejściem do ucznia i stopniowo sprostać stawianym przed tutorami wymaganiom.
Edukacja zindywidualizowana, zorientowana na potrzeby i możliwości ucznia, staje się jednym z dominujących trendów współczesnego szkolnictwa. Jednym z jej narzędzi jest tutoring..
Tutoring, będący metodą pracy pedagogicznej o korzeniach anglosaskich, ma wielowiekową tradycję. Zrodził się już bowiem w XVI wieku na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge i do dziś jest popularną strategią kształcenia w wielu krajach, zwłaszcza zachodnioeuropejskich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.