Katecheta 2/2015
Katecheta 2/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święta Faustyna Kowalska
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

KŁOPOTLIWE PYTANIA

Dlaczego pokolenie Lewiego nie otrzymało własnej ziemi?
Autor: Michał Baranowski OFM Conv
Dlaczego jedno z pokoleń Izraela, pokolenie Lewiego, nie otrzymało części Ziemi Obiecanej? I dlaczego dwóm synom Józefa, Efraimowi i Manassesowi, wyjątkowo przydzielona została osobna część Ziemi Obiecanej?
W Starym Testamencie mamy około 20 tekstów związanych z tradycją o pochodzeniu narodu Izraela[1]. Poprzez swoje różnice są one świadectwem kształtowania się tej tradycji w ciągu wieków. Dominuje przekaz, że naród Izraela utworzyli potomkowie 12 synów patriarchy Jakuba. Księga Rodzaju barwnie opowiada perypetie związane z zawarciem przez niego małżeństwa z Leą i Rachelą, córkami jego wuja Labana, oraz ze zrodzeniem potomstwa z obu żon i ich konkubin (Rdz 29-30).
 
[1] Zob. J. Lemański, „Księga Rodzaju, rozdziały 11,27-36,43. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny)”, t. 1, cz. 2, Częstochowa 2014, s. 771-774.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.