Katecheta 2/2015
Katecheta 2/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

dla szkoły podstawowej

Święty Walenty. Zabawa w teatr
Autor: Dorota Szlendak
Scenariusz katechezy dla klasy czwartej
Cele
Uczeń:
  • bierze czynny udział w inscenizacji i wypowiada się na temat jej treści
  • ustala obsadę
  • współdziała z kolegami
  • potrafi zachować się na scenie
  • poznaje postać Świętego Walentego
  • bierze udział w dyskusji na temat walentynek – święta
  • wskazuje, w jaki sposób może naśladować postaci świętych
  • odpowiada na pytania związane z treścią inscenizacji
  • wspólnie z kolegami układa modlitwę do Świętego Walentego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.