Katecheta 2/2015
Katecheta 2/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

ROZMOWA „KATECHETY”

Dla dobra katechezy...
Autor: Aleksandra Bałoniak
O Stowarzyszeniu Katechetyków Polskich i katechezie w Polsce z Zarządem Stowarzyszenia rozmawia Aleksandra Bałoniak
17 września 2012 roku pojawiła się medialna informacja, że powstało Stowarzyszenie Katechetyków Polskich. Czy to jest nowa grupa powołana przez Kościół?
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek: Stowarzyszenie zawiązało się w wyniku decyzji podjętej przez członków Sekcji Wykładowców Katechetyki, by przekształcić się w stowarzyszenie. Sekcja Wykładowców Katechetyki miała za zadanie pogłębiać współpracę naukową i organizacyjną pomiędzy ośrodkami kształcącymi katechetów. Do lat 90. ubiegłego stulecia funkcjonowała ona jako Sekcja Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki. Później przekształciła się w Sekcję Wykładowców Katechetyki, a od roku 2012 zmieniła się w Stowarzyszenie Katechetyków Polskich. Sama inicjatywa przekształcenia się w stowarzyszenie była inicjatywą oddolną. Władze kościelne tę inicjatywę natomiast zaaprobowały.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.