Forum „Katechety"

Aleksandra Zimoń-Wielocha
Kiedy jest się nauczycielem, trzeba tak wiele rzeczy objąć swoim zasięgiem. Kiedy jest się katechetą, potrzeba oczu serca na sprawy duchowe, delikatności słów, wyczucia odbiorców, doboru tematu i sposobów jego realizacji.
ks. Artur Filipiak
Co ma jednak zrobić katecheta, który coraz częściej ma do czynienia z uczniami, u których nie można mówić nie tylko o jakieś więzi z Jezusem, ale nawet o pierwszym z Nim spotkaniu? Skoro tak – mówią niektórzy – wprowadźmy do szkół zamiast „indoktrynującej” katechezy „neutralne” religioznawstwo. To z gruntu fałszywa alternatywa.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.