KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czym jest nawrócenie i jaką rolę odgrywa rachunek sumienia?
Autor: Michał Wyrostkiewicz
Nawrócenie nie jest jakąś rewolucją, która przestawia świat „do góry nogami”. Jest ono raczej tym, co go stawia „na nogach”.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że każdy potrzebuje nawrócenia (chociaż przyjdzie do tej myśli jeszcze powrócić). Trwający obecnie Wielki Post to czas nawracania się i odmiany życia (por. KKK 1438- 1439), czyli dążenia do tego, aby nasze postępowanie, a ostatecznie całe nasze życie stawało się bardziej niż dotychczas zgodne z Bożym planem. Ostatecznie więc oznacza to, że życie po nawróceniu ma być zgodne z naszą ludzką naturą, bo w niej przecież Stwórca zapisał swój pomysł na nasze człowieczeństwo.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.