KŁOPOTLIWE PYTANIA

Jak pogodzić sprzeczne wypowiedzi dotyczące Mojżesza?
Autor: Michał Baranowski OFM Conv
Kogo dotyczyła zapowiedź Mojżesza o proroku podobnym do niego (Pwt 18,15.18)? Jak ma się ta zapowiedź do stwierdzenia, które podane zostało w opisie śmierci Mojżesza, iż „nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza…” (Pwt 34,10-12)?
Analiza obu tekstów o proroku „podobnym do Mojżesza” ukazuje nam, że ich wypowiedzi nie są ze sobą sprzeczne. Każda ma swój określony kontekst i znaczenie. Inna jest też miara „podobieństwa”.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.