RECENZJE

Jan Konior SJ, Moc postu
Autor: Paweł Warchoł OFM Conv, br. Symeon EC
Wydawnictwo Michalineum, Marki 2014
Współczesny człowiek wzdraga się przed podjęciem postu. Tłumaczy to tym, że post jest trudny do realizacji, gdyż uszczupla jedzenie albo pozbawia go w ogóle. Wielka liczba produktów żywnościowych, które widzimy w sklepach, sprawia, że kupujemy ich dużo, czasami bez namysłu, a co gorsze, gdy niektórych z nich nie zjemy, wyrzucamy je do kosza.
Książka Moc postu ks. Jana Koniora SJ ukazuje zapomnianą wartość postu. Autor przypomina teorię i praktykę postu w Biblii, u ojców Kościoła, w nauczaniu soborowym oraz papieży, podkreślając, że kto zapomina o nim, ten zapomina o nawróceniu. Ksiądz Konior twierdzi, że kto pragnie wyzwolić swoje serce dla Boga, winien praktykować wstrzemięźliwość od jedzenia. W ten sposób uwalnia się od tego, co niepotrzebne, w sensie duchowym i fizycznym. Zdrowy duch to zdrowe ciało. Gdy ciało jest nie oczyszczone, słabo funkcjonuje i jest przyczyną wielu chorób.
O tym wszystkim mówi nam Profesor z Ignatianum, który tak zachęcająco przedstawia wartość postu, jakby był on najlepszym lekarstwem. Po lekturze Mocy postu aż się prosi, by natychmiast zrezygnować ze zbędnych pokarmów, oczyścić swój organizm z nagromadzonych w nim trucizn i czerpać siłę z własnego spichrza energii. Post to nie tylko ograniczenie posiłku, ale także praca nad sobą, polegająca na różnorodnych umartwieniach. Dzięki niemu łatwiej być dobrym człowiekiem.
Dla tych, którzy boją się postu, ta niewielka książeczka jest wystarczająco przekonująca, aby się go nie lękać. Mamy wiele trudności i wyzwań, z którymi nie możemy sobie poradzić, dlatego Autor zachęca nas, abyśmy zaufali tej prostej i sprawdzonej metodzie, dzięki której może się wiele zmienić w naszym życiu. Warto zaufać profesorskim radom, bo jeśli post pokonuje złego ducha, o czym uczy Jezus, to pokona on również wszystkie inne problemy. Słowami św. Augustyna zachęcajmy się wzajemnie, byśmy oczyścili się z octu, a napełnili miodem. Nie osiągniemy tego bez stania się czystymi.
Serdecznie zachęcam do lektury książki Moc postu, gdyż ten dobry uczynek przedstawiony przez Autora wprowadza nas w głębię życia duchowego, rozpoczynając od ascetycznych ograniczeń do życia pełnią miłości. „Jeśli spróbujesz i przekonasz się osobiście, to na pewno nie będziesz żałował” – konkluduje Autor. Spróbujmy zatem z tego skorzystać.
 
Paweł Warchoł OFM Conv – doktor habilitowany teologii, franciszkanin z klasztoru w Niepokalanowie, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim w Niepokalanowie oraz w WSD oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach.
 
***
 
„Niepopularny, archaiczny, niepotrzebny…”. Tak dzisiaj często myśli się o poście. Warto dopowiedzieć – o poście w sensie ścisłym, podejmowanym z przyczyn religijnych i będącym istotną częścią chrześcijańskiej ascezy (czyli ćwiczeń duchowych). Czytelnik ma właśnie w ręce nową książkę o. J. Koniora SJ, pomocną w odzyskaniu pełnego rozumienia postu lub pogłębienia posiadanej już wiedzy (i doświadczenia). Publikacja ta, napisana bardzo przystępnie, może się przydać zarówno zupełnemu nowicjuszowi, jak też osobie bardziej zaawansowanej. Korzyść może też ona przynieść temu, który niechętnie lub wręcz wrogo odnosi się do Kościoła, pomagając mu w przezwyciężeniu jego stereotypów i uprzedzeń. Wiele dać też może to dzieło tym, którzy poszukują głębszej duchowości w różnych stronach świata, nie znając – a w każdym razie nie znając dobrze – własnej, bogatej tradycji. Jeżeli chodzi o post, sięga on przynajmniej czasów ojców pustyni, czyli IV wieku po Chrystusie.
Mimo swoich stosunkowo niewielkich rozmiarów książka Moc postu podejmuje tematykę postu z wielu punktów widzenia. Można w niej również znaleźć trafną, krytyczną analizę współczesnej kultury, dokonaną z punktu widzenia życia duchowego. Wreszcie, co istotne, o. Konior umiejętnie łączy teorię i praktykę.
Mnie osobiście szczególnie cenny wydaje się nacisk położony przez Autora na to, co można by krótko nazwać postem deprywacyjnym, a więc wiążącym się z ograniczaniem bodźców i stymulacji, którymi zalewa nas nasza kultura. Interesujące było też dla mnie rozumienie postu i diety jako praktyk o komplementarnym, a nie przeciwstawnym charakterze.
 
br. Symeon EC – kameduła z eremu braci pustelników na krakowskich Bielanach.
 
Zamówienia: www.michalineum.pl.