Katecheta 4/2015
Katecheta 4/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

„KATECHETA” NA NIEDZIELĘ

Magdalena i Michał Rausowie
Myśl przewodnia: Jezu, ufam Tobie!
Marta i Bartosz Filipiakowie
Myśl przewodnia: W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. […] Wy jesteście świadkami tego.
Barbara i Artur Molendowscy
Myśl przewodnia: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12).
ks. Grzegorz Simon
Myśl przewodnia: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, owoc obfity przyniesiecie (J 15,7.8).
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.