Katecheta 6/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
O wychowaniu przedszkolaka
Beata Nadolna
KSIĄŻKA
16,00 zł 1,00 zł

FORUM KATECHETÓW

Agresja jak narkotyk
Autor: Błażej Kmieciak
Promowanie agresji oraz przemocy w mediach powoduje, iż staje się ona atrakcyjna. Według części badaczy dostrzec można wręcz zjawisko uzależnienia od przemocy.
W ciągu ostatnich miesięcy bez trudu natknąć się można było w publikacjach naukowych oraz w publicystycznych na informację wskazującą, że podstawowym źródłem występowania zachowań agresywnych są role i pozycje społeczne, jakie codziennie zajmują kobiety i mężczyźni. Podobne koncepcje wychodzą z założenia, zgodnie z którym to kobieta znajduje się na niższej od mężczyzny pozycji, stąd też w sposób naturalny staje się ona jego ofiarą. Środowiska skupione wokół koncepcji płci kulturowej (ang. gender) podkreślały tym samym konieczność stworzenia dodatkowych mechanizmów prawnych chroniących przede wszystkim kobiety przed przemocą. Podobne mechanizmy ma rzekomo wprowadzić Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.