Katecheta 6/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
24,90 zł 21,20 zł

FORUM KATECHETÓW

„Edukacja medialna katechetów” Sprawozdanie z XLI Międzyuczelnianego Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW
Autor: Ewa Łaskarzewska
Warto, aby Kościół poświęcił większą uwagę edukacji medialnej, inwestując w kształcenie i przygotowanie medialne katechetów oraz przyszłych kadr naukowych.
Edukacja medialna katechetów – pod takim hasłem odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II XLI Międzyuczelniane Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW. Było ono okazją do ponownego przeanalizowania problemów współczesnej edukacji medialnej w kontekście katechezy i formacji katechetów. Otwierając sympozjum, prezes Katechetyki KUL ks. Rafał Czekalewski SAC przypomniał zgromadzonym o konieczności docenienia wagi tej tematyki i zachęcił do nieustannego nabywania kompetencji pomocnych we właściwym odczytywaniu przekazów medialnych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.