Katecheta 6/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Kiedy zacznie się niebo? Historia Bena Breedlove'a
Ally Breedlove
KSIĄŻKA
29,90 zł 5,00 zł

FORUM KATECHETÓW

Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania religijnego na przykładzie Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie
Autor: Aleksandra Błaszczyk CSSE, Małgorzata Agnieszka Kobierska CSSE
W procesie religijnego wychowania małego człowieka potrzebujemy siebie nawzajem. Konieczna jest w tym zakresie dobra współpraca przedszkola i rodziców. Otwarci na działanie Bożego Ducha szukamy nieustannie nowych dróg wspólnego działania.
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci oraz mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo, a także obowiązek ich wychowywania.
Przedszkole im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie przyjmuje za swoją podstawę chrześcijański system wartości, koncentrując się m.in. na wspomaganiu rodziny w wychowywaniu dzieci.
W naszym przedszkolu wychowanie oparte jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności na myśli personalistycznej św. Jana Pawła II. „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” – słowa te wypowiedział nasz Patron w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.