Katecheta 6/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Lekcje z Youcatem. Scenariusze o wyznaniu wiary
Aleksandra Bałoniak
KSIĄŻKA
26,00 zł 9,00 zł

dla szkoły podstawowej

Tajemnice Biblii. Cykl katechez biblijnych
Autor: Joanna Borowicz
Dla klasy IV szkoły podstawowej
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • utrwalenie umiejętności zapisywania i odczytywania sygnatur biblijnych
  • uświadomienie uczestnikom katechezy, w jakim stopniu opanowali umiejętności zapisywania i odczytywania sygnatur.
Treści nauczania cyklu – wymagania szczegółowe:
Wiedza:
  • po katechezie uczeń omawia poszczególne elementy sygnatury biblijnej
  • prawidłowo rozróżnia księgi na podstawie sygnatury.
Umiejętności:
  • po katechezie uczeń przyporządkowuje sygnatury do odpowiednich ksiąg Nowego Testamentu
  • prawidłowo odczytuje oraz zapisuje ze słuchu podane sygnatury biblijne
  • składa sygnatury z podanych elementów
  • wskazuje błędy w zapisie sygnatury biblijnej.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.