Katecheta 6/2015
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

dla szkoły specjalnej

Opowieść o synu marnotrawnym
Autor: Monika Topolewska
Dla szkoły specjalnej w zgodzie z programem AX-3i-03/5, dla III etapu edukacyjnego.
Przeznaczenie
  • dla uczniów upośledzonych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • w zgodzie z programem AX-3i-03/5, dla III etapu edukacyjnego.
 
Cele ogólne:
  • zapoznanie się z treścią i znaczeniem Przypowieści o synu marnotrawnym
  • przeprowadzenie elementarnego rachunku sumienia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.