Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Chrzest święty – Brama Miłosierdzia
Autor: Paulina Skrzynecka
Scenariusz lekcji na IV poziom edukacyjny.
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- analiza i interpretacja tekstów biblijnych i katechizmowych mówiących o stworzeniu, grzechu i odkupieniu
- rozwijanie świadomości, że chrzest jest początkiem nowego życia.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
- po katechezie uczeń wymienia skutki grzechu pierworodnego i chrztu świętego
- po katechezie uczeń omawia na podstawie opisu biblijnego, skąd wziął się grzech
- po katechezie uczeń wyjaśnia określenie: „chrzest Bramą Miłosierdzia”.
Umiejętności:
- po katechezie uczeń interpretuje określenie: „chrzest Bramą Miłosierdzia”
- po katechecie uczeń podejmuje walkę z grzechem, deklarując pragnienie przystępowania do sakramentu pokuty.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.