Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności
John T. Chirban
KSIĄŻKA
34,90 zł 5,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Dlaczego chrzest jest taki ważny?
Autor: Paulina Skrzynecka
Scenariusz lekcji na II etap edukacyjny.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
- po katechezie uczeń wyjaśnia, jaki wpływ ma grzech na duszę człowieka
- po katechezie uczeń wymienia i objaśnia symbole chrztu świętego
- po katechezie uczeń omawia skutki chrztu.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.