Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsze lata w szkole
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Przez dar chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi
Autor: Monika Topolewska
Scenariusz lekcji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
W zgodzie z programem AZ-3i-03/5 i AZ-3h-04/10.
 Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentu chrztu świętego
- zapoznanie uczniów ze znaczeniem symboli chrzcielnych
- kształtowanie postawy wyznawania wiary w codziennych okolicznościach życia.

     

 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.