Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jemu powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 5,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Zapytaj o swoje korzenie
Autor: ks. Marcin Kłosowski
Scenariusz lekcji na IV poziom edukacyjny.
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
Wiedza:
- na podstawie doświadczenia uczeń wypowiada się na temat znaczenia tożsamości w życiu człowieka
- po katechezie uczeń wymienia przykładowe postaci związane z rodowodem Jezusa.
Umiejętności:
-
na podstawie pracy na lekcji uczeń uzasadnia, co łączy znajomość historii z własną tożsamością
- po katechezie uczeń podejmuje dialog z rodzicami i dziadkami na temat wydarzeń z przeszłości i historii                własnej rodziny związanej z wydarzeniami religijnymi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.