Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Quiz - Jan Paweł II
Tomasz i Anna Wełniak
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,90 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Anna Błasiak
Współczesna rodzina podlega licznym przeobrażeniom, zarówno w zakresie struktury, modelu, jak i realizowanych przez nią funkcji. Pewne zmiany mają charakter pozytywny, inne zaś negatywny i zagrażają tej wspólnocie.
Lucyna Bakiera
Dla kształtującej się osobowości istotna jest zarówno pamięć o tym, co nas ukształtowało, aktualna sytuacja, pamięć o przodkach, jak i odniesienie do narodu, nasza historia i kultura.
ks. Piotr Tomasik
Ewangelizacja w szkole jest mocno związana z dialogiem interdyscyplinarnym, szerzej z dialogiem między wiarą i kulturą.
ks. Kazimierz Dola
Czy chrzest Mieszka I można odnieść do wielkiej społeczności ludzkiej, do całego narodu? Jakie były następstwa tego wydarzenia dla polskiej państwowości i kultury?
ks. Damian Kamil Fleszer
25-lecie to optymalna okazja do podsumowań, do analiz i do wniosków, jak powinna wyglądać dziś katecheza w szkole? To kolejny powrót do nadziei, jak zainteresować nią uczniów, co zrobić, by była ona rzeczywiście przekazem wiary, wychowaniem do niej, wprowadzeniem w świadome i aktywne życie Kościoła?
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.