Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wyjątkowy dzień
Anne-Dauphine Julliand
KSIĄŻKA
24,90 zł 5,00 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Korelacja nauczania religii i historii – konieczność, możliwości, perspektywy
Autor: ks. Piotr Tomasik
Ewangelizacja w szkole jest mocno związana z dialogiem interdyscyplinarnym, szerzej z dialogiem między wiarą i kulturą.
Historia we współczesnych nam czasach nie jest specjalnie hołubiona. W komunikacji między ludźmi dominuje informacja krótka, niepogłębiona, natychmiastowa, a jej nadmiar powoduje, że to, co działo się tydzień temu, staje równie odległe, jak to, co działo się bardzo dawno i jest przedmiotem zainteresowania historyków. Niemniej w dyskusjach na temat edukacji i szkoły wiele mówi się o historii jako dziale wiedzy i aktywności człowieka, który bardzo mocno, wraz z kulturą i religią, tworzy zrąb tożsamości osoby. Niekiedy w projektach dotyczących edukacji pojawiają się propozycje dokonywania manipulacji na tym polu, co o tyle jest zrozumiałe (choć trudne do zaakceptowania), że sferę nauczania i wychowania uznaje się (od marksizmu po wszelkie odmiany postmodernizmu) za pole walki o nowego człowieka i nową mentalność. Takie nastawienie powoduje, że prawda jest odrzucana, a w jej miejsce wprowadza się użyteczność dla projektu przemiany społecznej. Warto to zjawisko na wstępie sobie uzmysłowić, dotyczy ono bowiem historii, kultury i religii.

Dlatego bardzo ważne jest pokazanie, jak można korelować zadania i treści nauczania historii w szkole i szkolnej lekcji religii katolickiej. Chciałbym to ukazać nie na podstawie modelu teoretycznego, ale na podstawie koncepcji, jaka została wypracowana w polskiej szkole odnośnie do nauczania obu przedmiotów. W niniejszym artykule zaprezentuję zatem kolejno podstawowe definicje dotyczące omawianego tematu, a następnie zarysuję konieczność, możliwości, perspektywy korelacji, przyjmując punkt widzenia lekcji religii katolickiej i lekcji historii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.