Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki: relacje wychowawcze w rodzinie
Autor: Lucyna Bakiera
Dla kształtującej się osobowości istotna jest zarówno pamięć o tym, co nas ukształtowało, aktualna sytuacja, pamięć o przodkach, jak i odniesienie do narodu, nasza historia i kultura.
Wprowadzenie

Zbliżająca się 1050. rocznica chrztu świętego księcia Mieszka I, przyjęta zwyczajowo jako rocznica chrztu Polski, czyli długotrwałej chrystianizacji ziem polskich, skłania do refleksji nad tożsamością jednostki, rodziny i narodu. Pojawiają się pytania o źródła tego, co nas ukształtowało. Pamięć o przodkach, zarówno tych nieżyjących, jak i żyjących rodzicach czy dziadkach, może kreować potrzebę zrozumienia ich działań, a także szacunek i wdzięczność dla nich. Dziecko rozwija się przede wszystkim w rodzinie, która jest podstawowym środowiskiem wychowawczym. Dla kształtującej się tożsamości istotne jest również odniesienie do narodu. Rodzina i naród stanowią społeczności naturalne, które od innych społeczności wyróżnia kultura i historia1. Osoby wskazane w tytule łączą zróżnicowane relacje rodzinne, które można analizować z punktu widzenia wpływu społecznego, czyli możliwości zmiany zachowania jednej osoby na skutek zachowania innej2. W artykule podjęta zostanie próba spojrzenia na relacje w rodzinie wielopokoleniowej z perspektywy specyficznego rodzaju wpływu, jakim jest wychowanie młodszego pokolenia.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.