Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
39,90 zł 33,90 zł

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Wychowanie rodzinne dziecka w wieku przedszkolnym – istota, powinności rodziców, współczesne konteksty
Autor: Anna Błasiak
Współczesna rodzina podlega licznym przeobrażeniom, zarówno w zakresie struktury, modelu, jak i realizowanych przez nią funkcji. Pewne zmiany mają charakter pozytywny, inne zaś negatywny i zagrażają tej wspólnocie.
1. Wprowadzenie.

„W życiorysach lata dziecięce są górami, z których rzeka życia bierze swój początek, rozpęd i kierunek” (Janusz Korczak) Podstawowym obszarem życia i rozwoju człowieka jest rodzina. O rodzinie powiedziano i napisano już bardzo dużo, a jednak ciągle istnieje potrzeba, by prowadzić naukową refleksję nad tym środowiskiem. Wynika to z faktu, że prawidłowo funkcjonująca rodzina jest dla dziecka dobrem niezwykłym: zaspakaja wszelkie potrzeby, wspiera rozwój, uczy norm i zasad, wprowadza w świat wartości, kształtuje osobowość i przygotowuje do dorosłości. Zjawiska te są wynikiem procesów wychowania i socjalizacji, które swój początek mają w rodzinie, a później są kontynuowane w instytucjach edukacyjnych, wzmacniane i uzupełniane przez inne środowiska oraz aktywność własną osoby. Wpływ wychowawczy rodziny jest najsilniejszy w dzieciństwie1, kiedy kształtuje się i przekształca osobowość dziecka oraz jego sposób myślenia i postępowania teraz i w przyszłości.

Poniższy artykuł koncentruje się wokół zagadnień dotyczących procesu wychowania dziecka w wieku przedszkolnym we współczesnej rodzinie. Dzisiaj rodzina podlega licznym przeobrażeniom, zarówno w zakresie struktury, modelu, jak i realizowanych przez nią funkcji. Pewne zmiany mają charakter pozytywny, inne zaś negatywny i zagrażają tej wspólnocie. Dlatego potrzebne jest wsparcie tego środowiska i jego głównych twórców, czyli rodziców. Na skutek przemian cywilizacyjnych wielu rodziców doświadcza zagubienia i bezradności. „Widoczne jest przeciążenie podmiotowości roli rodzica, któremu indywidualistyczna kultura nakazuje szukać indywidualnych strategii rozwiązań wszelkich problemów wychowawczych. Niepowodzenia i porażki, również życiowe, postrzegane są jako osobiste skutki indywidualnych zaniedbań oraz braku kompetencji”2. Stąd zasadne jest naukowe porządkowanie i promowanie wiedzy o rodzinie i prawidłowościach procesu wychowania z uwzględnieniem współczesnych kontekstów, by inspirować rodziców do mądrego, opartego na autorytecie wychowania, w którym dziecko traktowane jest podmiotowo. Pod względem metodologicznym artykuł ten stanowi syntetyczny przegląd literatury przedmiotu oraz jego konstruktywną krytykę.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.