Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Wiara i nauka. ARTYKUŁY, SPRAWOZDANIA, RECENZJE

ks. Jarosław Kowalczyk (red.), W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym, Legnica 2015.
Autor: ks. Krzysztof Borecki
Publikacja jest owocem dwóch wydarzeń: Sympozjum Katechetycznego zorganizowanego w Legnicy 14 marca 2015 roku oraz Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które odbyło się w Szklarskiej Porębie 10–12 czerwca 2015 roku.
We wprowadzeniu ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, zaznaczył, że podczas tych spotkań podjęto trud oceny 25 lat katechizacji szkolnej, a także kreatywnie spojrzano w przyszłość.

W książce zebrano czternaście artykułów, ukazujących szkolne lekcje religii z różnych perspektyw badawczych. Zwrócono uwagę na obecne i historyczne uwarunkowania tych zajęć oraz podkreślono znaczenie ich podstawowych elementów. Walorem publikacji jest szeroki kontekst badań – spojrzenie na nauczanie religii w szkole z perspektywy socjologicznej, pedagogicznej, liturgicznej i katechetycznej. Kluczem prezentacji treści jest wyjście od teologicznego ideału (ks. Stanisław Araszczuk, Katecheta jako mistagog) i aktualnej sytuacji (ks. Bogusław Drożdż, Kultura w kręgu antypedagogicznych zapędów; ks. Andrzej Kiciński, Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym), by dalej podsumować i ocenić szkolną rzeczywistość (dwa teksty ks. Marka Korgula: Dwadzieścia pięć lat katechezy w polskiej szkole – blaski i cienie oraz Sytuacja katechezy w Polsce – opracowanie na podstawie dyskusji w metropoliach; ks. Jarosław Kowalczyk, Praca współczesnego katechety w Polsce; Zbigniew Marek SJ, W służbie Ewangelii. Dwadzieścia pięć lat katechezy w szkole; ks. Janusz Misiewicz, Szkolna lekcja religii w Niemczech – aspekt prawno-organizacyjny; Andrzej Potocki OP, Katecheza szkolna w doświadczeniu społecznym; Helena Słotwińska, Katecheza na różnych etapach rozwoju), a także zaakcentować wybrane obszary, które domagają się głębszej refleksji i przeniesienie na poziom katechetycznej praktyki (ks. Rafał Kowalski, Komunikacja w katechezie; ks. Piotr Sroczyński, Język podręcznika do nauki religii dla ucznia z dysleksją; Józef Szańca OFMConv., Katecheza przed sakramentem bierzmowania; s. Anna Walulik CSFN, Edukacja religijna w perspektywie całożyciowego uczenia się. Przyczynek do rozważań nad katechezą dorosłych).

Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za szkolne nauczanie religii, przede wszystkim katechetów i katechetyków. Jest próbą podsumowania i oceny ostatnich 25 lat, ale także nakreślenia jej perspektyw. Wychowawcy, czytając tę publikację, mogą odnaleźć w niej wiele ciekawych inspiracji i jednocześnie na nowo odkryć sens swojej posługi.
 
Ks. Krzysztof Borecki, dr teologii pastoralnej (specjalizacja: katechetyka), dyrektor Wydziału Katechetycznego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej.