Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jej powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 2,50 zł

Wprowadzenie

NASZE KORZENIE
Autor: ks. Radosław Chałupniak
U początku roku, w którym przeżywamy 1050 rocznicę Chrztu Polski, kiedy wspominamy wiele innych, ważnych wydarzeń historycznych, w tym setną rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, „historyka polskich serc”, proponujemy naszym Czytelnikom odniesienie do własnych korzeni.
Drodzy Czytelnicy!

Wszyscy jesteśmy… katechetami! Każdy, kto uwierzył w Jezusa, kto odkrył, że wiara nie jest martwą literą, ale nieustannym spotkaniem – rozpoznawaniem Jego żywej obecności pośród nas, nosi w sobie pragnienie, by dzielić się tą wiarą, by ją przekazywać i umacniać, zaczynając od siebie i swoich bliskich, ale także wychodząc do innych, nieznanych. Wiara – jak miłość czy przyjaźń – musi być wciąż na nowo ożywiana i wzmacniana. Używając innych słów: ewangelizacja potrzebuje katechezy, katecheza wciąż odwołuje się do ewangelizacji. Te dzieła nie dokonują się automatycznie. Wymagają zaangażowania katechetów i ich nieustannego rozwoju.

Rodzice, nauczyciele i duszpasterze, a więc osoby, którym powierzono odpowiedzialność za innych, są zaproszeni, ale także zobowiązani, by swoją wiarą dzielić się z innymi, by pomagać innym wzrastać w wierze. Jesteśmy wychowawcami powołanymi do współpracy z Bogiem, by dobro, które odkryliśmy, przekazać dalej.

Czasopismo „Katecheta” ma być płaszczyzną wymiany różnych doświadczeń katechetycznych, miejscem inspiracji i dzielenia się ciekawymi pomysłami. Jest jednocześnie pismem naukowym, w którym ukazywane są badania z zakresu katechetyki i innych nauk wspierających wychowanie wiary – współczesną katechezę w rodzinie, parafii i szkole. Zgodnie z takimi założeniami zmienia się układ naszego czasopisma. Jak w dobrej katechezie – najpierw jest miejsce na sytuacje życiowe – dzielenie się doświadczeniami, później pojawią się konkretne, katechetyczne sugestie, by wreszcie przejść do rozważań o charakterze teoretycznym, które także mogą przydać się katechetom. Oczywiście, ten kształt niczego nie determinuje. Zachęcamy, by korzystać z przekazywanych treści zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Troską redakcji jest, by rodzice, nauczyciele i duszpasterze odnaleźli w „Katechecie” takie materiały, które pomogą im wypełniać katechetyczne powołanie, by pismo służyło wzrastaniu naszemu i tych osób, które są nam powierzone.

W 2016 r. zapraszamy do odkrywania pięknego hasła: „dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł”. Wychowanie jest takim właśnie procesem: umacnianiem korzeni i rozwijaniem skrzydeł. Potrzebujemy tego my sami i to możemy przekazać innym.

Okładka tego numeru nawiązuje do swoistego doświadczenia korzeni. Na wiosnę w polskich Tatrach ma miejsce niezwykłe zjawisko – hale pokrywają się dywanem tysięcy kwitnących krokusów. Te kwiaty zachwycają wędrowców, bo gdzieś – w tej ziemi – kryją się ich korzenie.

U początku roku, w którym przeżywamy 1050 rocznicę Chrztu Polski, kiedy wspominamy wiele innych, ważnych wydarzeń historycznych, w tym setną rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, „historyka polskich serc”, proponujemy naszym Czytelnikom odniesienie do własnych korzeni.

Osobista historia każdego z nas wpleciona jest w historie rodzinne i szerzej – w historię określonego regionu, narodu, ludzkości. „Katecheta” zaprasza do takiej refleksji podejmowanej na różnych płaszczyznach: historycznej, społecznej, psychologicznej, pedagogicznej i teologicznej. Każdy chrześcijanin żyje „tu i teraz”, ale nie zapomina o tym, co było, wyglądając jednocześnie z nadzieją tego, co będzie.