Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Od niemowlaka do przedszkolaka
Bogna Białecka
KSIĄŻKA
22,00 zł 1,00 zł

Wprowadzenie

Nekrolog - ks. prof. Roman Murawski
Autor: .
Salezjanin, nestor polskiej katechetyki, mistrz wielu pokoleń katechetów, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, recenzent „Katechety”, święty kapłan, dobry człowiek.
Ks. Profesor urodził się 26 lutego 1930 r. w Kosobudach w powiecie chojnickim w rodzinie nauczycielskiej. Do 1939 r. mieszkał w Rumi, gdzie ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Jako nastolatek przez dwa lata był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Potulicach k. Nakła.

W latach 1945-47 uczęszczał do gimnazjum ogólnokształcącego w Gdyni, a po jego ukończeniu do Towarzystwa Salezjańskiego. Uczył się w seminariach w Krakowie, Oświęcimiu i Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1955 r. w Czerwińsku. Po święceniach pracował w parafii NSPJ w Warszawie i studiował prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1960-63 studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał dyplom magistra na podstawie pracy pt. Psychologia trudności religijnych młodzieży szkolnej w aspekcie wychowawczym.

Studia doktoranckie z katechetyki na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie zostały zwieńczone w 1971 r. uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy poświęconej historii katechezy w Austrii pt. Das katechetische Wirken Michaels Pflieglers im Geschehen der Erneuerung der Katechese in Österreich. Prowadził wykłady w placówkach salezjańskich w Lądzie n. Wartą, Łodzi i Czerwińsku. Od 1972 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Teologii ATK w Warszawie, a następnie USKW w Warszawie. W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich. W 1994 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1999 tytuł profesora.

W latach 1992-94 był prodziekanem, a następnie w latach 1994-99 dziekanem Wydziału Teologii ATK. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Wykładowców Katechetyki Polskich Wyższych Seminariów Duchownych, a następnie honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Od 1996 r. był konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 1972–2001 był członkiem, a od 1994 wchodził w skład Zarządu Europejskiej Ekipy Katechetycznej (Équipe Européenne de Catéchèse). Należał także do Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, był jednym z redaktorów naukowego periodyku „Seminare” oraz recenzentem ogólnopolskiego czasopisma „Katecheta”.
Bez wątpienia Ks. Prof. Murawski był jedną z najbardziej znaczących postaci polskiej katechetyki. Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 150 publikacji: książek, rozpraw i artykułów popularnonaukowych w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół katechezy młodzieży, historii katechezy i katechetyki fundamentalnej. Był redaktorem i współautorem 7-tomowej serii podręczników katechetycznych pt. Spotkania z Bogiem. W katechetyce promował najpierw antropologiczny, a później kierunek integralny, wyrażony w jego naukowej i jednocześnie życiowej dewizie: „Wierność Bogu i człowiekowi”. Pozostał wiernym świadkiem Chrystusa. Kochał Kościół i katechezę. Jako Profesor był ceniony przez uczniów i współpracowników za niezwykłą mądrość, życzliwość i wrażliwość. Spotkania z Nim były zawsze piękną i niezapomnianą katechezą.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…