Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Błogosławiony Edmund Bojanowski. W dynamizmie twórczej miłości
Kard. Zenon Grocholewski
KSIĄŻKA
18,00 zł 15,30 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Paweł Fortuna
Móc samodzielnie decydować o wyborze spraw, o których chcemy myśleć i na które chcemy zwracać uwagę, to po prostu mieć siebie.
Paweł Stróżak
Pamięć autobiograficzna stanowi bardzo swoiste i specyficzne „archiwum” wspomnień, (…) jej istotą jest osobisty charakter doświadczeń, które łącznie składają się na historię całego naszego życia.
Bogusław Bieszczad
Karl Mennheim sformułował hipotezę, która mówi, że im więcej zmian politycznych, kulturowych czy formacyjnych odbywa się w jakimś społeczeństwie, tym większe są konflikty między następującymi po sobie pokoleniami i tym szybciej owe pokolenia się wyodrębniają.
Michel Henri Kowalewicz
To nie tylko sam fakt zamieszkania terytorium Europy czy międzynarodowe traktaty jednoczące trzeciego tysiąclecia, ani też zalecenia instytucji skupiających interesy państw europejskich czynią z nas Europejczyków, ale wyrosłe na gruncie europejskim idee i wartości.
Anita Napierała
Czytanie książek, jako forma uczestnictwa w kulturze, jest jednym z ważniejszych kryteriów określających poziom zaawansowania kultury.
Zamów prenumeratę „Katechety”
czyli ponad 100 stron artykułów, dyskusji i pomocy dydaktycznych CO MIESIĄC.