Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Święty Jan Paweł II
Eliza Piotrowska
KSIĄŻKA
25,90 zł 21,90 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

10 ważnych wydarzeń z historii Kościoła w Polsce
Autor: ks. Mariusz Drygier
Spojrzenie na historię Kościoła może być różne. Przeciwnicy zawsze będą wypominali zło, zwolennicy wskażą dobro. Katecheci, także ci, którzy nie studiowali teologii, mogą odnaleźć w tym tekście ważne wydarzenia z historii Kościoła w naszym kraju. Nie jest to wybór bezdyskusyjny, ale może obudzić zainteresowanie i zachęcić do dalszych, własnych poszukiwań.
1. Chrzest Mieszka I (966 r.)

W przypadku Polski początki państwa i Kościoła są niemal równoczesne. Choć nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy Mieszko ochrzcił się dobrowolnie, czy pod przymusem, było to niewątpliwie wydarzenie przełomowe. Od X wieku Europa weszła w nową epokę – czasy Christianitas – wielkiego imperium europejskiej wspólnoty ludów, któremu przewodniczył – co było przedmiotem sporów – papież lub cesarz. Książę Polan, przyjmując katolicką wiarę, nie tylko wprowadził swój kraj w orbitę zachodniej kultury, czyniąc go partnerem w społeczności wolnych państw chrześcijańskich, ale jednocześnie rozpoczął integrację swoich poddanych wokół jednej religii, likwidując plemienne separatyzmy. Chrzest odbył się najprawdopodobniej 14 kwietnia 966 roku w Poznaniu. Był on aktem zarówno kościelnym, jak i politycznym, gdyż jako efekt małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą zabezpieczał polsko-czeskie interesy przeciw dominacyjnym zakusom Niemiec. Z kolei kościelna administracja i kanoniczne prawo pomagały w organizowaniu struktury państwa. Decyzja Mieszka o związaniu Polski z łacińsko-chrześcijańskim kręgiem kulturowym skutkuje w każdej niemal dziedzinie życia do dziś.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.