Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Nowe patyki i patyczki. Audiobook CD
ks. Jan Twardowski
MULTIMEDIA
25,00 zł 21,25 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Czy konflikt międzypokoleniowy jest nieunikniony?
Autor: Bogusław Bieszczad
Karl Mennheim sformułował hipotezę, która mówi, że im więcej zmian politycznych, kulturowych czy formacyjnych odbywa się w jakimś społeczeństwie, tym większe są konflikty między następującymi po sobie pokoleniami i tym szybciej owe pokolenia się wyodrębniają.
Problematyka konfliktów i napięć między pokoleniami jest już od lat przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, jak również publicystyki, a nawet literatury i sztuki. Ponieważ jest to tematyka interdyscyplinarna, dla pełnej diagnozy tego zjawiska wymagana jest (głównie na gruncie naukowym) analiza wieloaspektowa, tym bardziej jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, które jest właściwie kwintesencją rozumienia wszelkich relacji międzypokoleniowych. Historia społeczeństw i ich kultur to także historia mechanizmów i uwarunkowań procesów wymiany międzypokoleniowej, bez znajomości których nie jesteśmy w stanie prognozować kierunków rozwoju społecznego, projektować odpowiedniej polityki społecznej i prorodzinnej czy wreszcie rozumieć procesów ewolucji współczesnej rodziny, kultury czy szerszych społeczności z ich własną historią. Konflikt międzypokoleniowy ma zaskakująco wiele konotacji związanych ze współczesnym obliczem funkcjonowania społeczeństw i równie wiele implikacji o charakterze pedagogicznym, socjologicznym, psychologicznym i aksjologicznym.

 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.