Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Wieczerza z Panem Jezusem. O tym, co najważniejsze we Mszy Świętej
Piotr Krzyżewski
KSIĄŻKA
10,00 zł 8,50 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Dzieci, młodzież, historia
Autor: Marcin Buczek
Rocznica chrztu Polski jest doskonałą okazją do refleksji nad sprawami nam najbliższymi. Sprawą bliską dla nauczycieli jest poziom i sposób nauczania oraz punkt widzenia nauczyciela historii na nauczanie historii we współczesnej w szkole.
W 2016 roku obchodzimy 1050 rocznicę chrztu przyjętego przez władcę Polan, Mieszka I. Chrzest przyjęty przez Mieszka I w 966 roku był też początkiem historycznego zaistnienia Państwa Polan na mapie chrześcijańskiej Europy. Z naszego punktu widzenia jest to najważniejsze wydarzenie w historii Polski, bez niego bowiem owej historii po prostu by nie było. 1050 rocznica chrztu Polski i powstania państwowości polskiej jest okazją do kultywowania pamięci o tych najdawniejszych czasach i wydarzeniach oraz refleksji nad czasami i sprawami nie tak odległymi. Pojawiają się tu jednak pytania: Kto kultywuje pamięć o najdawniejszych czasach i kto ma chęć oddać się refleksji nad wydarzeniami nie tak odległymi? Odpowiedź na te pytania powinna być prosta i oczywista – wszyscy Polacy.  Teoretycznie jest to odpowiedź prawdziwa. Już od najmłodszych lat dzieci uczą się w szkole o Mieszku I i początkach Państwa Polan – podstawa programowa dla II etapu kształcenia wyraźnie mówi, co dziecko w szkole podstawowej wiedzieć powinno: „[Uczeń] opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie”. Te same informacje w stopniu rozszerzonym powtarzane są w gimnazjum i w zakresie historii rozszerzonej w szkole ponadgimnazjalnej. Tematyka związana z początkami państwowości polskiej jest tyle razy omawiana, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby Polak, który ukończył swoją edukację, nie znał podstawowych faktów. Rzeczywiście tak jest. Nauczyciel prowadzący lekcje historii z dziećmi i młodzieżą rzadko spotyka osoby, które nie wiedziałyby, co wydarzyło się w roku 966 i kto był władcą Państwa Polan w tym czasie. Taka sytuacja powinna napawać optymizmem i dobrze rokować na przyszłość. Niestety, w bardzo wielu wypadkach jest to jedna z trzech, czterech ikonicznych dat wydarzeń, które uczniowie poznają i zapamiętują. Chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, odzyskanie niepodległości i wybuch II wojny światowej – to wydarzenia, które dzieci i młodzież znają i kojarzą. A co z resztą dziejów naszego państwa czy z historią świata? Wreszcie, co z wydarzeniami z ostatnich kilku dekad? Uczniowie przecież, teoretycznie, zapoznają się z całą historią i powinni ją przynajmniej kojarzyć. Z punktu widzenia nauczyciela praktyka problemy związane z edukacją historyczną pojawiają się w wielu kluczowych momentach tej edukacji.
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.