Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Dzieje cywilizacji w Polsce w kontekście europejskim
Autor: Michel Henri Kowalewicz
To nie tylko sam fakt zamieszkania terytorium Europy czy międzynarodowe traktaty jednoczące trzeciego tysiąclecia, ani też zalecenia instytucji skupiających interesy państw europejskich czynią z nas Europejczyków, ale wyrosłe na gruncie europejskim idee i wartości.
Pytania o korzenie

Z pewnością to kondycja człowieka miała szczególnie przyciągnąć uwagę intelektualistów XX wieku. Do odkrycia kruchej i wrażliwej kondycji człowieka i jego życia miały przyczynić się trudne doświadczenia Europy, wystawianej na próby globalnych wojen i totalitaryzmów. W kontekście tych dramatycznych wydarzeń powracało coraz donioślej odwieczne pytanie o to, co tak właściwie determinuje nasze korzenie, co nas umiejscawia tu i teraz? Czy jest to jedynie genealogia, doktryna krwi i przynależności etnicznej lub plemiennej, czy też poszukiwanie korzeni należy rozpocząć na gruncie języka i wspólnych wartości, jak czynią to Francuzi? Pytanie jest uzasadnione w kontekście dwóch najistotniejszych przesłań rodzących się w średniowiecznej państwowości na dwóch krańcach ówczesnego cywilizowanego świata, tzn. Francji i Polski.

 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.