Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Gdzie spotykamy Jezusa? Pytania o kościół, sakramenty i wiarę
Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel
KSIĄŻKA
29,90 zł 25,50 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii
Autor: ks. Wojciech Lechów, kl. Rafał Witkowski
Wypisanie się z religii w szkole niesie ze sobą szereg konsekwencji, poczynając od możliwości zaciągnięcia winy moralnej, przez poważne naruszenie troski o wiarę i życie duchowe, utrudnienie przygotowania do małżeństwa, aż do pozbawienia się możliwości przygotowywania się do sakramentów.
W Polsce nauka religii w szkole organizowana jest na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów. Życzenie uczęszczania na religię jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym1.

Powodów wypisywania się uczniów z lekcji religii jest wiele. Można wśród nich wymienić przyczyny wynikające z pobudek religijnych, m.in. podjęcie decyzji o rezygnacji z rozwoju formacji chrześcijańskiej, zmianę wyznania, wątpliwości młodych w dziedzinie wiary, odejście od Kościoła, określenie się jako „osoba niewierząca” itp., a także przyczyny wynikające ze stosunku do samego przedmiotu nauczanego w określonej formie w ramach zajęć lekcyjnych, np. jakość pracy katechety czy dyscyplina na lekcji. Często ani rodzice, ani uczniowie nie zdają sobie sprawy ze skutków podejmowanej decyzji. Pojawia się zatem konieczność omówienia konsekwencji zaprzestania uczęszczania na lekcje religii, zarówno od strony moralnej, jak i prawnej, w dziedzinie prawa kościelnego i państwowego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.