Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Nauczanie historii po reformach
Autor: Wiesław Zdziabek
Wielu nauczycieli – zwłaszcza historii w szkołach ponadgimnazjalnych – z rozrzewnieniem wspomina ośmioklasową szkołę podstawową i czteroletnie liceum. Czy słusznie? Prześledźmy wspólnie kluczowe reformy naszego szkolnictwa i oceńmy, w jaki sposób wpłynęły one na jakość nauczania historii.
Polska oświata od wielu lat podlega nieustannym reformom. Dotyczą one nie tylko kwestii związanych z programami, ale również struktury, czy wręcz ustroju szkolnego. Wszystkie te zmiany w bardzo istotny sposób wpływają na jakość edukacji historycznej. W pierwszej części zaprezentuję wpływ reform ministra Handkego i minister Hall na strukturę treściową nauczania historii. Następnie dokonam oceny tej struktury z punktu widzenia skuteczności nauczania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.