Katecheta 1/2016
Katecheta 1/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. I Wiara, płyta dvd + materiał pomocniczy
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 10,00 zł

Z życia wzięte... FORUM WYCHOWAWCÓW KATOLICKICH

Odkrywanie przeszłości, czyli… dlaczego warto czytać książki historyczne?
Autor: Anita Napierała
Czytanie książek, jako forma uczestnictwa w kulturze, jest jednym z ważniejszych kryteriów określających poziom zaawansowania kultury.
To z pozoru banalne pytanie zawarte w tytule niesie ze sobą kilka nieoczywistych odpowiedzi. W czasach rewolucyjnych zmian związanych z rozwojem nowych technologii pytanie o znaczenie czytelnictwa, w tym czytelnictwa historycznego, nabiera odmiennych znaczeń.  Rozwój nowych mediów spowodował, że w dość szybkim tempie zmieniają się formy i sposoby pozyskiwania informacji, a aktywność czytelnicza w dużym stopniu przenosi się do świata Internetu. Dominująca kultura obrazu w świecie wirtualnym oraz skrótowość przekazu powoduje, że stopniowo przeobrażają się również dotychczasowe modele czytania.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.