Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Ojcze przebacz im. Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu Best
seller
o. Anselm Grün OSB
KSIĄŻKA
20,00 zł 10,00 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Miłosierdzie prowadzi do świętości. Katecheza przygotowująca do ŚDM
Autor: Aleksandra Bałoniak
Dla szkoły ponadgimnazjalnej
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • zapoznanie się z życiem wybranych polskich świętych
  • kształtowanie wśród młodzieży postawy miłosierdzia
  • zaznajomienie się z projektem ŚDM „Miasto Świętych”.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
  • po katechezie uczeń omawia życie wybranego świętego
  • wymienia fakty z jego życia decydujące o jego świętości
  • definiuje pojęcie „miłosierdzie”
  • wymienia synonimy i antonimy miłosierdzia
  • wyjaśnia ideę ŚDM „Miasto Świętych”.
Umiejętności:
  • po katechezie uczeń uzasadnia ideę ŚDM „Miasto Świętych”
  • po katechezie podaje podobieństwa i różnice między miłosierdziem i świętością.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.