Katecheta 2/2016
Katecheta 2/2016
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Puk! Puk! ... to serce. O uczynkach miłosierdzia
br. Tadeusz Ruciński
KSIĄŻKA
10,00 zł 8,50 zł

Inspiracje, pomysły, scenariusze... DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DUSZPASTERZY

Na wakacje do ojczyzny Jezusa
Autor: Anna Lemieszonek
II etap edukacyjny katecheza na ostatnie lekcje w roku szkolnym
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
  • zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami i związanymi z nimi miejscami z życia Jezusa
  • kształtowanie postawy wdzięczności i uwielbienia za Jego życie i pochylanie się nad ludźmi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
  • uczeń opracowuje trasę i plan wycieczki, posługując się instrukcją
  • wymienia nazwy miejscowości związane z życiem Jezusa.
Umiejętności:
  • zaznacza miejscowości biblijne na mapie Palestyny w czasach Jezusa
  • łączy fakty biblijne z miejscami.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.